Bạn CCCP 8x gặp mặt 2013

Ngày 20/8/1980 chúng tôi đặt chân đến CCCP, bắt đầu những năm tháng không quên của thời SV.
Ngày 17 và 18/8/2013, sau 33 năm kể từ ngày ấy, chúng tôi đến với Hạ Long, cùng nhau nhớ về một thời đã xa… …

Continue reading

Chỉ có ở Hà Giang (3): Cột cờ Lũng Cú

Bài trước: Chỉ có ở Hà Giang (2): Cuộc sống trên đá

Ngày còn học lớp 1 lớp 2 gì đó, đã thuộc lòng bài thơ "Cột cờ Hà Nội" (Hình như của bác Xuân Tửu):

Ai đã đến Hà Nội
Đi trên đường Điện Biên
Hẳn nhìn thấy vút lên
Cột cờ cao vời vợi
Lá cờ bay dài rộng
Trên cột sóng hiên ngang
Phấp phới ngôi sao vàng
Giữa trời xanh gió lộng…

Continue reading