Nhà tái định cư

13A_3111copy

Opera đóng cửa.

Ngôi nhà quen thuộc của tôi hơn 7 năm ở đó sắp bị san ủi.

Opera có thiêu xác (nén toàn bộ nội dung blog) rồi gửi cho lọ tro (file nén) và chỉ đường sang WordPress.

Thế là chạy qua bên này kiếm mảnh đất dựng lều, hy vọng có chỗ trú mưa tránh nắng, đặng tồn tại với đời…

Hy vọng sẽ không có ngày bị san ủi nhà lần nữa…

2 Comments

  1. Chào cô Vân Chi. Cháu biết cô bên Opera trong một lần đi tìm hoa Ti gôn. Hôm nay ngồi nhớ cô mới tìm lại bài ngày xưa mà chẳng thấy nữa. Giờ mời gặp lại cô ở đây. Như gặp lại bạn cũ. 😀
    Cháu chúc cô sức khỏe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s