Nhà tái định cư

13A_3111copy

Opera đóng cửa.

Ngôi nhà quen thuộc của tôi hơn 7 năm ở đó sắp bị san ủi.

Opera có thiêu xác (nén toàn bộ nội dung blog) rồi gửi cho lọ tro (file nén) và chỉ đường sang WordPress.

Thế là chạy qua bên này kiếm mảnh đất dựng lều, hy vọng có chỗ trú mưa tránh nắng, đặng tồn tại với đời…

Hy vọng sẽ không có ngày bị san ủi nhà lần nữa…