Chùa Thày

Vừa chụp được bộ ảnh Chùa Thày đẹp quá, ưng ý lắm, muốn khoe mọi người. Nhưng Opera sắp vứt hết những tâm tư này nọ của khách hàng vào sọt rác để đóng cửa rồi, nên chẳng còn hứng mà viết gì nữa.
Thôi thì đưa hình lên cho đỡ quạnh quẽ cửa nhà vậy.
 
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(Bài chuyển từ Opera sang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s