Ngỗng hoá Thiên nga

Bài liên quan: Lấp chỗ trống, và… lặn…

Mấy hôm nghỉ lễ 2/9, tung tăng đi shopping. Sẵn có máy ảnh trên cổ, bấm được mấy kiểu ngay trong khu thử đồ. Về nhờ anh Máy tính giúp một tay…
Thế là Ngỗng hoá Thiên nga.
Ảnh thì rởm, nhưng vui thì thật. …

Continue reading