Bạn CCCP 8x gặp mặt 2013

Ngày 20/8/1980 chúng tôi đặt chân đến CCCP, bắt đầu những năm tháng không quên của thời SV.
Ngày 17 và 18/8/2013, sau 33 năm kể từ ngày ấy, chúng tôi đến với Hạ Long, cùng nhau nhớ về một thời đã xa… …

Continue reading