Bài được đăng đây đó (4)

Bắt đầu từ: Bài được đăng đây đó (1)

Bài được đăng trên Báo ảnh Việt Nam: …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bài trên Báo ảnh Việt Nam: Đường Lâm mùa gặt

Bài được đăng lại: Làng cổ Đường Lâm mùa gặt

Bài gốc: Đường Lâm mùa gặt

Advertisements

5 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s