Sen hồng lung linh trong nắng hạ

Chưa có thời gian viết nên mời mọi người ngắm hoa trước nhé!

Đây là sen Bắc Ninh, rất khác sen Tây Hồ. Đặc biệt, ở Bắc Ninh còn có sen tịnh đế một chồi hai hoa. …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Advertisements

6 Comments

  1. Sen Hồ Tây 6g sáng là cụt lút hết rồi, vì họ ngắt hết để bán nhuỵ ướp trà. Vì chỉ có sen Hồ Tây mới thơm như thế, ướp trà tuyệt vời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s