Đường Lâm mùa gặt

Làng cổ Đường Lâm vốn được mệnh danh là đất hai vua bởi đây là quê hương của Ngô Quyền và Phùng Hưng. Đây đồng thời còn là nơi sinh ra nhiều danh nhân nổi tiếng khác như Giang Văn Minh, bà Man Thiện (mẹ của hai Bà Trưng), Phan Kế Toại, Kiều Mậu Hãn, Phan Kế An… …

Continue reading