Nghiệm thu đề tài cấp bộ

(ĐHVH) – Chiều 04.04.2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học “Văn hóa kinh tế làng nghề: Thách thức và giải pháp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài và ThS. Lê Thị Kim Loan- thành viên tham gia. …

Continue reading