Bố cục – nguyên tắc vàng P.1

Nhiều người vẫn hay nói rằng không có nguyên tắc nào tạo nên bức ảnh đẹp, chỉ có những bức ảnh đẹp mà thôi. Vâng, nhưng, ở những bức ảnh đẹp ấy đều chất chứa một số nguyên tắc. Những nguyên tắc ấy chẳng do người nào đặt ra làm tiêu chuẩn cả. Tự thân chúng ẩn náu trong tận tiềm thức về cái đẹp nơi con người, và phải nói người chụp ảnh là người đi tìm, gặp gỡ và lưu giữ cái đẹp. Chính một bức ảnh đẹp cho thấy những nguyên tắc trong đó. Và, một trong những nguyên tắc đầu tiên cho người bắt đầu cầm máy đó là nguyên tắc về bố cục, nguyên tắc vàng. …

Continue reading

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ

Chiều ngày 04/01/2013, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Văn hóa kinh tế làng nghề, thách thức và giải pháp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa do PGS.TS Đinh Thị Vân Chi làm chủ nhiệm đề tài. …

Continue reading