Chúng tôi là chiến sĩ (2)

Bài trước: Chúng tôi là chiến sĩ (1)

1

Hôm trước, được nhận quân phục, khoái chí quá nên hăm hở diện luôn. Hai chị em cùng phòng rút điện thoại chụp cho nhau.

Rất chi là sung sướng, nên đưa ngay lên facebook. Và cũng ngay lập tức hoa hết cả mắt khi mà số lượt người xem và yêu thích (bấm "like") cứ nhảy tanh tách từng phút. Đến sáng hôm sau đã hơn 150 người like và chẵn tròn 40 comments.

Chứng tỏ ai cũng yêu bộ đội. Hí hí.

2

3

4

5

6

Và đây là những comment cuối cùng…

7

Tuy nhiên, số người yêu thích (like) thì đã chẵn 180, không biết có còn tăng nữa không.

Có điều là chào sai điều lệnh, bị chê tơi bời nên hôm sau… chào lại cho biết tay.

8

Post lại lên fb và cũng lập tức thấy số "like" tăng nhanh, tất nhiên không thể so với bức trước.

9

10

11

Tiếp theo: Chúng tôi là chiến sĩ (3)

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s