Lộc đỏ muộn màng

Thực ra, dãy bằng lănng vẫn nhú lộc đúng thì, không muộn màng gì đâu. Dưng mờ năm nay nhuận 2 tháng tư, chứ thực ra như mọi năm thì giờ vẫn còn là tháng ba âm lịch, vẫn là cuối xuân mà. …

1

Lại nữa, muộn là "post bài muộn" thôi. Vì ảnh chụp từ 8/4 dương lịch, cách này vừa tròn nửa tháng rồi…

2

Những chiếc là đỏ nhức nhối này, giờ đã xanh mướt như lá rau, nhìn nõn nà chỉ muốn ăn ghém rồi. 😀

3

Bận quá, không có lúc nào mà load ảnh lên, mà ngồi gõ cậm cạch…

4

…mới hoá ra muộn màng…

5

Thế thôi.

6

7

8

Advertisements

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s