Nơi ấy, tận cùng phía Nam (2)

Bắt đầu từ: Cà Mau đi dễ khó về…

Qua cánh rừng đước lêu nghêu, gầy nhẳng mà sức sống khó ngờ ấy, chúng tôi đến với một địa điểm đặc biệt mà tại Việt Nam chỉ 4 nơi có được: Cột mốc toạ độ quốc gia tại cực Nam đất nước. …

Continue reading

Cà Mau đi dễ khó về…

…Lượt đi thì có, lượt về thì không

Đó là câu ca dao hiện đại mà mấy đồng nghiệp mới quen ở Cà Mau đọc cho tôi nghe khi cuộc làm quen diễn ra đến hồi cởi mở và vui vẻ.

Nhưng đó là ngày hôm sau rồi, chứ bài này bắt đầu từ mãi tận Cần Thơ, sau chặng bay gần 2 tiếng từ Hà Nội vào. …

Continue reading