Lễ tiếp nhận đá chủ quyền Trường Sa

Tối 28/8, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).

19h30' quảng trường Tây Nguyên của Làng đã đông chật. Và chẳng hề yên lặng. …

Continue reading

Lại “Bangkok – Pattaya” (3)

Bắt đầu từ: Lại "Bangkok – Pattaya" (1)

Chỉ có ở Thái Lan

Các trò diễn ở Thái Lan để phục vụ du khách thì rất nhiều, tuy có những nét độc đáo nhưng chắc cũng không phải là cái gì đó quá khác biệt không đâu khác có thể làm được. Nhưng có 2 trò tôi cho rằng rất đặc biệt và có lẽ chỉ có ở Thái Lan. …

Continue reading