Trở lại Sapa

Bài trước: Sapa vàng nắng

Lần này trở lại Sapa không phải như đã hẹn cuối thu 2009 là lên chụp mùa lúa vàng, mà là đi họp tổng kết năm học của trường.

6:30' sáng tới sân ga Lao Cai sau một đêm lắc lư, dập dềnh như nằm trên sóng biển. Ăn sáng, nghỉ ngơi một lát rồi lên ô tô đi Sapa. …

Continue reading

Lại “Bangkok – Pattaya” (3)

Bắt đầu từ: Lại "Bangkok – Pattaya" (1)

Chỉ có ở Thái Lan

Các trò diễn ở Thái Lan để phục vụ du khách thì rất nhiều, tuy có những nét độc đáo nhưng chắc cũng không phải là cái gì đó quá khác biệt không đâu khác có thể làm được. Nhưng có 2 trò tôi cho rằng rất đặc biệt và có lẽ chỉ có ở Thái Lan. …

Continue reading