Vì đời còn mùa hạ tươi vui…

. …

1

Trời nhẹ dần lên cao…

2

hồn tôi dường như bóng chim vờn đôi cánh mềm…

3

lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên.

4

Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian…

5

để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian.

6

Vì đời còn mùa hạ tươi vui…

7

Và lòng còn nhiều điều muốn nói.

8

Hạ ơi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s