Đà Lạt hoa (2)

Bài trước: Đà Lạt hoa (1)

Tiếp tục với Địa Lan

Địa Lan cũng có nhiều màu, trong đó có những màu rất đẹp. Mà không hiểu sao ở Hà Nội, những màu thường gặp lại chẳng đẹp gì mấy, phần nhiều là màu nâu nâu xám xám nhìn rất kém cảm tình.

Ở Đà Lạt, trong vườn lan này, các loại Địa Lan đều tươi tắn, nhìn yêu lắm… …

Continue reading

Đà Lạt hoa (1)

Nói đến Đà Lạt là ai cũng nghĩ ngay tới "Đà Lạt mộng mơ", "Đà Lạt tình yêu", "Đà Lạt hoa", "Đà Lạt thông"… Với tôi, trong chuyến đi này, Đà Lạt thực sự là "Đà Lạt hoa" với đủ cả "Đà Lạt lan", "Đà Lạt hồng", Đà Lạt mimosa"…

Trước hết,

1. Đà Lạt lan

Continue reading