Hương mùa hạ: Sen Tây Hồ

Bài liên quan:
http://my.opera.com/vanchi/blog/lai-sen
http://my.opera.com/vanchi/blog/cuc-hinh

Mùa hạ! Mùa của hoa sen!

Năm nào cũng vậy, vào hạ mà chưa đi chụp sen được là lòng dạ cứ nôn nao, đứng ngồi không yên…

Vậy là đi. …

Continue reading

Sắc hạ: Bằng lăng tím

Bài liên quan:
Bằng lăng đầu hạ
Bằng lăng mùa xuân

Hè về!

Phượng lại đỏ…
Bằng lăng lại tím…

Vẫn biết cái giống bằng lăng này rất khó mà chụp được đẹp, vì cánh nó nhăn lắm, màu nó khó nổi lắm, lại cứ chen chúc ríu rít vài ba chùm, mỗi chùm cả một chuỗi những hoa cùng nụ… …

Continue reading