Gốm Chu Đậu

Cuối năm ngoái đi Bát Tràng, bị bác Cựu đập cho một gậy vì tội chỉ đi khoe gốm xứ người mà không khoe gốm quê mình. Hậm hực mãi, mang món nợ đến tận chủ nhật vừa rồi (1/3/09) mới trả được. Mò về Nam Sách (Hải Dương) cả một ngày thoả thuê chụp Gốm Chu Đậu.
Ảnh nhiều và đẹp, nhưng bận quá, không thể viết bài được, mà không khoe thì không yên, đành post ảnh lên khoe với mọi người vậy. …

Continue reading