Goodbye to you, my trusted friends

[/IMG]Ảnh: blog.ninhnv.com

Vậy là đã gần 4 tháng gia nhập thế giới Yahoo 360Plus…

Hàng ngày gặp gỡ nhau trên mạng…

Những người chưa hề quen.
Những người chưa từng gặp mặt.
Thậm chí cả tên nhau có khi cũng không biết, mà chỉ có hình một bông hoa, một con chim, một cảnh biển cảnh núi hay cánh đồng… bên cạnh cái tên sông, tên suối, tên hoa, tên cỏ nào đó. …

Continue reading